AK GIRL INSTAGRAM

Prezentuj sebe a svůj instagram stovkám tisíc lidí a zároveň se zúčastni prestižní soutěže o exkluzivní titul AK GIRL INSTAGRAM 2018, kontrakty na focení a ceny od partnerů v celkové hodnotě 40 000 Kč.

DUEL! Máš na to postoupit?
Soutěž funguje na principu DUELŮ, tedy soubojů, kde se setkají fotky dvou dívek proti sobě. Hlasování probíhá na našem instagramovém účtu AK GIRLS prostřednictvím takzvaných hlasů-likes.

První kolo! Výhra nebo konec!
PRVNÍ DUEL je naprosto zásadní a rozhodne o tom, zda postoupíš dál a přiblížíš se vítězství nebo skončíš a vypadneš ze soutěže.


Po dobu prvního kola se postupně přidávají duely. Pro každý duel je rozhodující počet hlasů, který fotka dosáhne po uplynutí 30 dnů od uveřejnění.

Po té době se duel na našem webu vyhodnotí. Fotografie dívky, která získá více hlasů-likes postoupí do dalšího kola, její soupeřka ze soutěže definitivně vypadává. Proto už pouhý postup do druhého kola se dá považovat za velký úspěch, díky lepšímu umístnění než polovina dívek, které ze soutěže vypadly.

Postup do vyřazovacích kol
Vyhrávat další duely však nebude vůbec snadné, postaví se proti tobě soupeřky, které mají za sebou také pouze výhry z předchozích kol. Všechna vyřazovací kola také podléhají neúprosnému pravidlu duelů - jedna z dívek postupuje a druhá končí. Počet vyřazovacích kol se může měnit v závislosti na počtu přihlášených dívek do soutěže.

Semifinálové kolo a FINÁLE
Do semifinálového kola, teda posledního kola před finálovým se dostane jenom 24 vyvolených dívek. Dvacet přímo z duelů +4 dívky z předchozího kola, které sice v duelu neuspěli, ale získali nejvíce hlasů z poražených.

Do finále postoupí TOP 12 dívek. Finálový večer proběhne v Praze v našem partnerském klubu a všech 12 finalistek se události zúčastní osobně. Konečné pořadí určí odborná porota a výherkyni bude slavnostně předán titul, ceny a kontrakt na spolupráci pro rok 2018/2019.VOTE AND WIN!

Everyone can be a winner with AK GIRLS! We have once again a mini-competition for our fans. Just FOLLOW our instagram, VOTE for #AKGIRLinstagram2018, and COMMENT at least one competition photo. We will select three random winners to win the AK GIRLS snapbacks.


Vote for your favorite girl!
The competition works on the principle of the DUELS - two photos of girls will be matched against each other. Voting takes place on our AK GIRLS instagram using likes as votes.After 30 days from publication, the duel will be evaluated on our site. A girl who gets more votes will advance to the next round, her opponent, on the contrary, will definitely fall out of the competition.Each vote will support not only your favorite but also increases your chances of winning.

Thanks for all your votes,
Your AK Girls

Pravidla soutěže

---------------------------------------------------------------------
AK GIRL INSTAGRAM 2018 /ver. 21.2.2018/
---------------------------------------------------------------------

AK GIRL INSTAGRAM je název soutěže, která probíhá online na stránkách a sociálních sítích AKgirls.CZ. Prezentuj sebe a svůj instagram stovkám tisíc lidí a zároveň se zůčastni prestižní soutěže o exkluzivní titul AK GIRL INSTAGRAM 2018, kontrakty na focení a ceny od partnerů v celkové hodnotě 40 000 Kč - konkrétně kontrakty na focení v hodnotě 20 000Kč a ceny od partnerů v hodnotě 20 000 Kč.

Finále a vyhlášení vítěžky proběhne na živo v jednom z našich partnerských klubů v Praze (dále jen „Event místo“). V rámci této soutěže může každá účastnice, která se do soutěže zapojí v souladu s pravidly, kromě výhry, získat také bonus v podobě smluvního kontraktu na spolupráci s AKgirls.CZ.

Rozsah a termín konání soutěže
Soutěž AK GIRL INSTAGRAM 2018 probíhá v období od 1.3.2018 do 31.11.2018 podle údajů a podmínek uvedených níže:

1) Účast
Účast v této soutěži je dobrovolná. Každý Účastník se do 1. kola soutěže může zapojit pouze s jednou fotografií. Soutěže se může zúčastnit každá dívka starší 15-ti let, která splní podmínky pro vstup do soutěže. Dívka se účastníkem stává ve chvíli, kdy Pořadatel zveřejní její zaslanou Fotografii a základní identifikaci u její fotky (jméno, bydliště, odkaz na instagramový účet) na svém instagramovém profilu www.instagram.com/akgirls.cz.

Zveřejnění Fotografie je podmíněno zasláním soutěžní fotografie a vyplněného přihlašovacího formuláře zde na webu nejpozději do 30. června 2018 (dále jen „Registrace“).

2) Soutěžní fotografie a Registrační formulář
Soutěžní fotografií je fotografie, která splňuje následující požadavky (dále jen „Fotografie“):

- Fotografie musí zobrazovat reálnou osobu
- Fotografie musí mít elektronickou podobu (formát JPG, JPEG)
- Fotografie musí mít rozlišení minimálně 420 x 280 pixelů
- Fotografie musí zobrazovat pouze účastníka a nemůžou na ní být žádné další osoby

Pořadatel si vyhrazuje právo do soutěže nezařadit kterékoli fotografie, a to především ty, které nesplňuji výše uvedené požadavky, nebo takové, které byly poškozeny, odcizeny, získány podvodem nebo jiným nekalým způsobem či porušením těchto pravidel nebo u nichž lze kterékoliv z výše uvedených nekalých chování důvodně předpokládat.

Pořadatel do soutěže nezařadí ani Fotografie, u nichž bude Registrační formulář vyplněn chybně nebo nebude vyplněn vůbec. Pořadatel je oprávněn správnost údajů na Registračním formuláři ověřit u osoby, jež Fotografii zaslala a jejíž kontakt je na Registračním formuláři uveden.

Pořadatel vede evidenci všech zaregistrovaných fotografií spolu s kontaktními údaji Účastníků, které jsou vyplněné v Registračním formuláři.

3) Průběh soutěže
HLASUJTE PRO SVOJÍ FAVORITKU NA FACEBOOKU. V prvním kole budou Fotografie, které Pořadatel zařadí do soutěže do ??, zveřejňovány na facebookové stránce Pořadatele www.facebook.com/AKgirls.cz. Od okamžiku zveřejnění budou moci uživatelé Facebooku hlasovat o nejlepší Fotografii. Posledním dnem hlasování je ??. 40 vítězných Fotografií, které postoupí do 2. Kola vybere Pořadatel a to následujícím způsobem: a) 30 Fotografií na základě hlasování na Facebooku (postupují Fotografie s nejvyšším počtem hlasů „like“) b) 10 Fotografií na základě výběru poroty Pořadatele (na základě tzv. „divoké karty“) Ve druhém budou všem účastnicím nafooceny profi fotografie od našich skvělých fotografek a dale kole budou moci uživatelé Facebooku také hlasovat o nejlepší Portrét z 20 finalistů. Posledním dnem hlasování je ??. Tato slečna získá titul ?Internet Sympatie? 3. kolo (FINÁLE) 20 vítězných Portrétů, které postoupí do závěrečného kola, bude vybráno následujícím způsobem: a) 15 Portrétů na základě hlasování na Facebooku (postupují Portréty s nejvyšším počtem hlasů „like“) b) 5 Portrétů na základě výběru poroty Pořadatele (na základě tzv. „divoké karty“) 3. kolo (FINÁLE) Vyhlášení MISS proběhne přímo na místě v Soutěž bude probíhat ve vyřazovacích kolech, které se uskuteční v následujících termínech:

1. kolo (od 1.3.2018 do 31.6.2018) V prvním kole budou Fotografie, které Pořadatel zařadí do soutěže do ??, zveřejňovány na facebookové stránce Pořadatele www.facebook.com/AKgirls.cz.

Od okamžiku zveřejnění budou moci uživatelé Facebooku hlasovat o nejlepší Fotografii. Posledním dnem hlasování je ??. 40 vítězných Fotografií, resp. Účastníků, které postoupí do 2. Kola vybere Pořadatel a to následujícím způsobem:

a) 30 Fotografií na základě hlasování na Facebooku (postupují Fotografie s nejvyšším počtem hlasů „like“) b) 10 Fotografií na základě výběru poroty Pořadatele (na základě tzv. „divoké karty“)

Výsledky 1. kola budou Pořadatelem vyhlášeny nejpozději ?? na Facebooku Pořadatele

2. kolo (od ?? do ??) Majitelé vítězných Fotografií 1. kola soutěže budou vyzváni k účasti (dostavení se) na focení organizovaném Pořadatelem v čase a na místě jim určeném. Výsledné fotografie (dále jen „Portrét“) budou zařazeny do hlasování 2. kola probíhajícího také na facebookových stránkách Pořadatele, a to nejpozději ??.

V případě, že se Účastník, který postoupil z 1. kola, nedostaví k focení Portrétu ve výše uvedeném termínu je ze soutěže automaticky vyloučen. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo na určení náhradníka, a to dle vlastního uvážení. Portréty pořízené Pořadatelem ve 2. Kole soutěže budou zveřejněny na facebookové stránce Pořadatele. Od okamžiku zveřejnění budou moci uživatelé Facebooku hlasovat o nejlepší Portrét. Posledním dnem hlasování je ??. 20 vítězných Portrétů, které postoupí do závěrečného kola, bude vybráno následujícím způsobem: a) 15 Portrétů na základě hlasování na Facebooku (postupují Portréty s nejvyšším počtem hlasů „like“) b) 5 Portréty na základě výběru poroty Pořadatele (na základě tzv. „divoké karty“)

Výsledky 2. kola budou Pořadatelem vyhlášeny nejpozději do ?? na Facebooku pořadatele.

3. kolo (FINÁLE) Majitelé vítězných Portrétů 2. kola se zúčastní slavnostního finálního večera (včetně bližší specifikace průběhu programu). V případě, že Účastník nepotvrdí svou účast na slavnostním programu, je ze soutěže automaticky vyloučen. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo na určení náhradníka, a to dle vlastního uvážení. O celkovém umístnění vítězném portrétu a vítězi soutěže, rozhodne svým hlasováním nezávislá porota sestavená Pořadatelem.

4) Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků soutěže – vítěze „MISS AK GIRL“

Vyhlášení MISS AK GIRL proběhne přímo na místě
„MISS AK GIRL 2016“ obdrží nabídku na profesionální focení pro účely reklamní propagace Pořadatele, jeho sponzorů a partnerů, popř. výrobků různých obchodů a služeb prodávaných či poskytovaných v v hodnotě 30.000 Kč.

5) Pořadatel
Pořadatelem akce je AKgirls.cz, zastoupené Bc. Jakubem Gálem, sídlem Klausova 2541/15, Stodůlky, 155 00, Praha. IČO: 88699382, DIČ: CZ8611208958

6) Všeobecná ustanovení
Účast v této soutěži je dobrovolná. Účastník je oprávněn kdykoli po dobu trvání soutěže požádat Pořadatele o zrušení své účasti (taková žádost musí být v písemné formě doručena Pořadateli). V takovém případě Pořadatel odstraní soutěžní Fotografii či Portrét Účastníka ze soutěže. Pořadatel má v takovém případě právo nominovat do dalších kol náhradníka dle svého uvážení. Účastník dává v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas Pořadateli ke zpracování veškerých osobních údajů uvedených v Registračním formuláři, včetně Účastníky zaslaných fotografií a fotografií pořízených Pořadatelem v souladu s podmínkami této soutěže pro účely této soutěže a jejich uchování po dobu trvání soutěže. Účastník soutěže současně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat zasláním sdělení na adresu AKgirlsCZ@gmail.com.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku trvání soutěže ev. soutěž předčasně ukončit, tuto skutečnost je povinen neprodleně zveřejnit na svých webových stránkách. Zároveň si Pořadatel vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit podmínky a pravidla této soutěže. Vymáhání účasti na akci nebo vymáhání výhry (nabídky) soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové Účastníky, jejichž činnost proběhla v rozporu s těmito pravidly.

Tato modifikace pravidel vstupuje v platnost dnem 21. února 2018. Pořadatel také prohlašuje, že Instagram není pořadatelem, spolupořadatelem ani sponzorem této soutěže.

---------------------------------------------------------------------
AK GIRL INSTAGRAM 2018 /ver. 21.2.2018/
---------------------------------------------------------------------

Se zasláním fotky do soutěže dáváte souhlas s plným zněním pravidel soutěže AK GIRL INSTAGRAM 2018.

Contact